Stichting vrienden van de Paulusgemeenschap


Welkom bij de Stichting “Vrienden van de Paulusgemeenschap”, een stichting verbonden aan de gemeenschap van katholieke gelovigen die naar de kerk gaan in de Pauluskerk aan het Willem de Zwijgerplantsoen te Utrecht.

Als u meer wilt lezen over onze doelstellingen en op welke manier wij bijdragen als Vrienden van de Paulusgemeenschap, dan kunt u iets lezen bij Over ons of kijk bij onze Jaarverslagen om te lezen hoe we werken aan onze doelstellingen.

Mocht u een bijdrage willen leveren aan onze ANBI stichting, Vrienden van de Paulusgemeenschap. Deze bijdrage kunt u gemakkelijk overmaken op NL74RABO0154579475 (Rabobank, Utrecht) tav de Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap. Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw bijdrage!

Wist u dat een gift aan onze stichting een bijdrage is aan een instelling van algemeen nut? En dat u mogelijk recht heeft op belastingvoordelen?

De Stichting heeft een ANBI code en is bij de belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8213 78 156. Het dossiernummer op de beschikking is 77 701.

Lees hier op de site van de Belastingdienst meer over de voordelen van een ANBI instelling.