De Stichting “Vrienden van de Paulusgemeenschap” is verbonden aan de gemeenschap van katholieke gelovigen die kerken in de Pauluskerk aan het Willem de Zwijgerplantsoen te Utrecht.

De Stichting “Vrienden van de Paulusgemeenschap” wil, daar waar de Martinusparochie niet kan bijdragen, wensen vanuit de Paulusgemeenschap vervullen door financieel bij te springen en daarmee de toekomst van onze warme Paulusgemeenschap waarborgen!

De stichting is katholiek van aard; zij maakt gebruik van het recht van gelovigen om vrijelijk door eigen initiatieven de goede werken van de kerkgemeenschap ten bate van de kerk en de wereld te bevorderen of te ondersteunen.

Doel

De stichting heeft ten doel het samenleven van mensen te laten beantwoorden aan het evangelie van Jezus Christus zoals dit gevoeld wordt door de leden van Paulusgemeenschap.

De stichting is gericht op het realiseren van wensen en plannen van de  leden van de katholieke Paulusgemeenschap te Utrecht, verwoord door hun door de leken gestuurde organen de Paulusparochiegroep en Pauluslocatieraad. Het gaat om die zaken die vanuit het gewone parochiële budget niet gerealiseerd kunnen worden.

Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld scholing, diaconale werkzaamheden in wijk, stad of wereld, het in stand houden van de gemeenschapsruimte en gemeenschappelijke kunst.

Beloning/onkostenvergoeding

Er wordt voor de verrichtte werkzaamheden geen vergoeding gegeven. Alle betrokkenen hebben geen financieel voordeel van hun functie noch een vergoeding voor eigen gemaakte kosten.