Contactgegevens

Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap
Tel. 0611 318 318 (Myrthe Terranea)
rekeningnr. NL74RABO0154579475
e-mail: vriendenvanpaulus@gmail.com

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 30271689
Stuur een email aan de Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap
De stichting bezit een ANBI-code sinds 2011