Contactgegevens

Prof. Wentlaan 44, 3571 GD Utrecht
tel. 030-2763884/ 06-41231439
rekeningnr. NL74RABO0154579475
e-mail: vriendenvanpaulus@gmail.com

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 30271689
Stuur een email aan de Stichting Vrienden van de Pauluskerk
De stichting bezit een ANBI-code sinds 2011