Elke gemeenschap heeft haar inkomsten hard nodig. Ook de parochie kan niet zonder uw kerkbijdrage!!!

Wilt u daarnaast nóg iets bijdragen voor onze gemeenschap dan kan dat. Mocht u een bijdrage willen leveren aan onze ANBI stichting, Vrienden van de Paulusgemeenschap. Deze bijdrage kunt u gemakkelijk overmaken op NL74RABO0154579475 (Rabobank, Utrecht) tav de Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap. Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw bijdrage!

De Stichting “Vrienden van de Paulusgemeenschap” wil, daar waar de parochie niet kan bijdragen, wensen vanuit de Paulusgemeenschap vervullen door financieel bij te springen en daarmee de toekomst van onze warme Paulusgemeenschap waarborgen!

We hopen op uw bijzondere (extra) steun!

Middelen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

  • hetgeen de stichting bij wijze van subsidie, erfstellingen, legaat of schenking of op enige andere wijze verkrijgt;
  • de inkomsten uit het vermogen van de stichting.

De Stichting heeft een ANBI code en is bij de belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8213 78 156. Het dossiernummer op de beschikking is 77 701.

Van de vermogenstoestand van de stichting en al hetgeen haar financiën betreft wordt regelmatig boekgehouden, op zodanige wijze dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.