Jaarrekening 2018 Stichting Vrienden
van de Paulus
Bank26.087Eigenvermogen23.119
Geoormerkt geld950
Totaal activa26.087Totaal passiva24.069
Verlies en winst
Inkomsten:
Individuele giften6.267
jaarmarkt0
Begrafenissen0
Geoormerkt geld0
Totaal inkomsten6.267
Kosten  
Bankkosten-120
Wervingskosten
Kosten KPN-94
Uitgaven-4.035
Totaal Kosten-4.249
Resultaat2.018
Naar Eigen vermogen2.018
Eigenvermogen beginstand23.119
mutatie2.018
Totaal eigen vermogen25.137