De stichting heeft een stichtingsraad; die bestaat uit een bundeling van personen die gezamenlijk, groepsgewijs of afzonderlijk bijdragen leveren ter verwezenlijking van het doel van de stichting (zowel financieel als door werkzaamheden in natura).

Deze stichtingsraad krijgt een keer per jaar de gelegenheid om met het bestuur van gedachten te wisselen en verantwoording van het bestuur te ontvangen.

Bestuursleden

Voorzitter: Ellen de Vries-van Dijk
Secretaris: Myrthe Terranea
Penningmeester: Michiel Adriani